• bezchloridové hnojivo
  • vyvážený obsah živín
  • s vyšším obsahom horčíka – podporuje rovnomerný rast a vyššiu (pravidelnú) plodnosť
  • na hnojenie ovocných stromov a drobné ovocie (ríbezle, egreše, maliny a pod.)
  • dávkovanie: 5 kg hnojiva vystačí cca na 42 – 83 m2 podľa typu rastliny a obdobia plodnosti
[etable class=“product_table green_table“]

balenie, skupinové balenie, ks na palete, EAN 859 400 500

5 kg, 0, 149, …1879

[/etable]

ZLOŽENIE: granulované kombinované hnojivo, dusík – fosfor – draslík (9–6–16) + 6% horčíka

Karta bezpečnostných údajov: [Sťahovanie sa nenašlo]