• bezchloridové hnojivo
  • vyvážený obsah živín
  • s vyšším obsahom horčíka – podporuje rovnomerný rast a vyššiu (pravidelnú) plodnosť
  • na hnojenie ovocných stromov a drobné ovocie (ríbezle, egreše, maliny a pod.)
  • dávkovanie: 5 kg hnojiva vystačí cca na 42 – 83 m2 podľa typu rastliny a obdobia plodnosti
balenie skupinové balenie ks na palete EAN 859 400 500
5 kg 0 149 …1879

ZLOŽENIE: granulované kombinované hnojivo, dusík – fosfor – draslík (9–6–16) + 6% horčíka

Karta bezpečnostných údajov: [Sťahovanie sa nenašlo]