Návrat na predchádzajúcu stránku

Úspešne zrealizovaný projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov na výrobu organických hnojív